Приложение № 6
към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4
(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г.)

Трансан ООД

гр. София 1000, жк.Младост бл.91Б
ЕИК 203771601, ИН по ЗДДС BG203771601
email: info@elike.eu ,
тел: +359 899941777
ел: +359 888259704

Работно време за ползване на телефон за връзка от понеделник до петък: 9:00-17:00 часа.

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ за покупка: